ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Nasze placówki:

Zostań Darczyńcą

Twoja darowizna pomoże nam m.in. finansować rehabilitację i wsparcie dziecka, dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSOUU i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej.

więcej informacji


Kondolencje_1


infofff

kondolencje_dla_dyrektor_NPPP_OTIS

energa

1670402160097

1670400476759__1_

CSR_LOGO_Q_02

zamknieciekondo

Zrzut_ekranu_z_2022_03_09_14_13_26

Zrzut_ekranu_z_2022_03_01_09_41_24

„Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia - pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”

herb

Szanowni Państwo,

Dni 24 i 27 grudnia są dniami wolnymi w

Stowarzyszeniu.

Wszystkie placówki oraz

biuro PSONI Koło w Gdyni

będą zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy.

nsmail_1

 OŚWIADCZENIE

Screenshot_from_2021_12_06_13_10_48

pl3

Pragniemy poinformować, że Energa Grupa Orlen  uzyskała tytuł Mecenasa Głównego zadania "Pomoc podopiecznym Stowarzyszenia w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem sprzętu, w tym lampy Sollux oraz stołu do terapii Bobath". Zadanie jest wspierane przez Energę w ramach Strategii CSR Grupy Energa.

Energa_logo

Polecamy !!! Zapraszamy !!!

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 24 maja, w Warszawie

odbyła się długo wyczekiwana premiera filmu

„Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej.

Film od 28 maja wszedł do kin studyjnych w całym kraju.

Aktualnie można go obejrzeć w Gdyńskim Centrum Filmowym,

codziennie o godzinie 10.00 oraz 20.45,

do 3 czerwca włącznie.

W czerwcu będzie również możliwość obejrzenia filmu

w Cinema1 Gdańsk oraz Kameralna Cafe Gdańsk.

W filmie występują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym

działający w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z

Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Gdyni

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych.

Na ekranie aktorów wspierają aktorzy zawodowi: Roma Gąsiorowska,

Wojtek Solarz, Anna Dymna, Mariusz Bonaszewski oraz

ś.p. Krzysztof Kowalewski.

Warto dodać, iż Iwona Siekierzyńska, tworzyła ten film z myślą o

wszystkich tych, którzy borykają się z problemami życia codziennego.

Zwiastun filmu można obejrzeć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=lgsC60CVeTc&t=16s

Serdecznie zapraszamy do kin oraz na facebook Amatorów:

https://www.facebook.com/Amatorzy-100198518931570

psoni1_2

psoni3

psoni2

psoni1_1

wtz2_1

kon1

 Gdynia, dnia 23.10.2020r

W związku z gwałtownie narastającą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się

COVID-19 w skali regionu,

mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników PSONI Koło w Gdyni

ulega zmianie funkcjonowanie biura PSONI Koło w Gdyni.

Od dnia 26 października 2020 roku biuro PSONI Koło w Gdyni mieszczące się przy

ul. Starowiejskiej 31/15 przechodzi do odwołania

w tryb pracy zdalnej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego ( 58 622-93-16 lub 662-181-491)

lub mailowego biuro@psonigdynia.pl.

Sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura PSONI Koło w Gdyni prosimy

zgłaszać z wyprzedzeniem, celem ustalenia dogodnego terminu ich załatwienia.

kondolencje

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Jerzego Janiszewskiego odbędzie się 16 października 2020 roku w kościele rzymskokatolickim P.W. NMP Królowej Polski mieszczącym się na PL. Kopernika 6 w Lęborku.

O godzinie 11.30 zostanie odmówiony różaniec, a o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Po Mszy Św. na cmentarzu w Lęborku odbędzie się pogrzeb.

W związku z urlopem wypoczynkowym informujemy, iż w dniach
10.08.2020 do 21.08.2020 r. biuro
będzie pracowało w godzinach od 8.00 do 14.00.
W dniu 17 sierpnia 2020 roku
biuro będzie nieczynne.
Zachęcamy do ewentualnego kontaktu telefonicznego
( 58 622-93-16 lub 662-181-491 ) oraz mailowego
biuro@psonigdynia.pl
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

kondolencje12


reg1_1

reg2

re3

reg4

reg5

Uwaga ! Uwaga !

Jeśli jesteś osobą poruszającą się na wózku

lub jesteś rodzicem/opiekunem

osoby poruszającej się na wózku

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji

„ Sprawdź swój wózek na wiosnę”

Gdzie?

W Gdyni, przy Placu Grunwaldzkim

( obok Teatru Muzycznego)

Kiedy ?

W najbliższy piątek, 22 maja .

O której ?

Między godziną 10.00, a 14.00.

Więcej informacji poniżej

↓↓↓

Kondolencje

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest zamknięte do 24 maja 2020. Udzielamy jedynie konsultacji zdalnych. Rodziców i Opiekunów zainteresowanych odbyciem takiej konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 662 165 221oraz 662 180 231 lub pod adresem mailowym crowi@psonigdynia.pl

Gdynia uruchomiła specjalny portal dedykowany trwającej epidemii Covid-19.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny www.koronawirus.um.gdynia.pl powstałej dla gdynian i z myślą o nich.

To miejsce, które w pigułce prezentuje aktualną wiedzę na temat wirusa, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania w czasie epidemii.

Ta strona to kompendium wiedzy dla każdego. Pozwala sprawnie znaleźć odpowiedzi na wiele tematów we własnych czterech kątach, bez potrzeby wyjścia.

Portal ma przejrzysty układ, dzięki czemu już na pierwszy rzut oka widać, gdzie należy kliknąć, aby zdobyć potrzebne informacje. Umożliwiają to zakładki tematyczne.

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z

epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych

wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została

możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia

epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek

wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020

roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych

następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc

ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach

domowych.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki

może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy,

wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak

możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych

następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku

opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie

przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie

przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków

PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych;

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych

programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków

szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych,

funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe – które zgłoszą chęć

przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych

samorządów powiatowych, które przystąpią do programu.

Samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji Modułu III programu, wyznaczy jednostkę

organizacyjną – najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie

rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu

(właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym, jednakże nie

później niż do dnia 4 września 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem

mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

(system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia

wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy

pobrać ze strony Funduszu.

PFRON rekomenduje składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to

najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Ważne

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu

zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

• wypełnienie i złożenie wniosku,

• dokonanie ewentualnych uzupełnień,

• uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania. 

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również

w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko

zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod

adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy

realizowane obecnie” .

 Dodatkowy zasiłek dla rodziców i opiekunów
osób z niepełnosprawnościami – zmiana w
ustawie

Nowa ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany dla rodziców i opiekunów dzieci i

dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

1. Rodzicowi opiekującemu się dzieckiem legitymującym się ORZECZENIEM O ZNACZNYM LUB

UMIARKOWANYM STOPNIU DO UKOŃCZENIA 18 LAT albo dzieckiem z ORZECZENIEM O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA

SPECJALNEGO przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu

terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do

których uczęszcza DOROSŁA OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, opiekunowi przysługuje dodatkowy

zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

3.Okres ten może jeszcze zostać wydłużony, w zależności od tego, jak długo zamknięte będą placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy (poniżej przedstawiamy fragment dotyczący
zasiłku opiekuńczego)

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem

skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.”;

2) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby

Więziennej oraz ich rodzin.”;

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których

uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu

COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego

sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590),

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do

ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego

– przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu

terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do

których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje

dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której

mowa w ust. 1 pkt 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania

dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.”,

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1 i 1a lub, biorąc pod uwagę okres na jaki

zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki

lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a.

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których

uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu

COVID-19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu

konieczności osobistego sprawowania opieki nad

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do

ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego.

2.Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

3.Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4.Do przyznawania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i

macierzyństwa.

5.Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1, finansowany jest z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

6.Do zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2

lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2) ).

7.Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres

pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 2, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte

żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres

niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.”;

Pełna treść ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tutaj


psoni1

PSONI2

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest zamknięte do 24 kwietnia 2020. Osoby chętne zapraszamy na konsultacje zdalne. W celi uzyskania bliższych informacji proszę dzwonić do rejestracji pod numer 662-165-221 lub wysłać maila na adres crowi@psonigdynia.pl

wielkanoc

WAŻNE OGŁOSZENIA

W związku z przedłużającym się okresem zamknięcia naszych placówek Centrum rehabilitacji

Ośrodek Wczesnej Interwencji stworzyło możliwość konsultacji telefonicznej z wybranymi terapeutami.

Wszystkie informacje na temat tej formy kontaktu z terapeutami są dostępne w rejestracji pod numerami

662-180-231, 662-165-221 w godzinach od 8.00 do 16.00
Szanowni Państwo, Rodzice naszych Pacjentów,

W związku z zaleceniami NFZ dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z

zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głównie w trosce o zdrowie pacjentów oraz

ich rodzin nasze placówki przedłużają zawieszenie  działalność  do dnia 10 kwietnia 2020. Okres te

n może zostać przedłużony, w zależności od wytycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Głównego

Inspektora Sanitarnego.

We wszystkich sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy na adres psouugdynia@poczta.onet.pl lub

telefoniczny pod numerami tel. 662-180-231, 662-165-221 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, wywołującą niepewność i mogącą być źródłem stresu, chcemy

umożliwić Państwu, w czasie gdy odwołane są regularne zajęcia terapeutyczne i konsultacje w naszym

ośrodku poprzez zdalne skorzystanie ze wsparcia psychologicznego. 

Dyżur pod telefonem 795-450-194 w godzinach 10-12 oraz 14-16 od 17 marca do 25 marca pełnić będzie

pracownik CR OWI - psycholog, psychoterapeuta Pani Aneta Bohaczewska-Petryna. Informacje o

wszystkich zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej PSONI Koło w Gdyni
Szanowni Państwo, Rodzice naszych Pacjentów,

W związku z zaleceniami NFZ dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z

zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głównie w trosce o zdrowie pacjentów oraz

ich rodzin nasze placówki zawieszają działalność od dnia 17 marca 2020 do dnia 25 marca 2020. Okres te

n może zostać przedłużony, w zależności od wytycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Głównego

Inspektora Sanitarnego.

We wszystkich sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy na adres psouugdynia@poczta.onet.pl lub

telefoniczny pod numerami tel. 662-180-231, 662-165-221 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, wywołującą niepewność i mogącą być źródłem stresu, chcemy

umożliwić Państwu, w czasie gdy odwołane są regularne zajęcia terapeutyczne i konsultacje w naszym

ośrodku poprzez zdalne skorzystanie ze wsparcia psychologicznego. 

Dyżur pod telefonem 795-450-194 w godzinach 10-12 oraz 14-16 od 17 marca do 25 marca pełnić będzie

pracownik CR OWI - psycholog, psychoterapeuta Pani Aneta Bohaczewska-Petryna. Informacje o

wszystkich zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej PSONI Koło w Gdyni

Zrzut_ekranu_z_2020_04_01_16_36_42


Zrzut_ekranu_z_2020_04_01_16_35_59

Zrzut ekranu z 2020-03-16 13-51-11_2
Zrzut_ekranu_z_2020_03_16_14_42_22
Miko__ajki_2019_dla_Cz__onk__w_PSONI

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na spotkanie rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku , w sali 205 Urzędu Miasta Gdyni. Planowany czas spotkania 15.00 - 17.00. Pytania i problemy, jak również chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić do 15 września 2019 roku, na adres mailowy niepelnosprawni@gdynia.pl Więcej szczegółów poniżej 

Spotkanie_z_Prezydentem_Miasta_Gdyni

Punkt stomatologiczny dla osób niepełnosprawnych

W Gdyni powstał punkt stomatologiczny dla osób niepełnosprawnych". Znajduje się w

Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Więcej szczegółów poniżej ".


Poradnia_stomatologicznaProjekty realizowane przez

PSONI Koło w GdyniMiło nam poinformować, że projekt "Być albo nie być" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu " Kultura - Interwencje 2019"

Projekt "Być albo nie być" to artystyczne wydarzenie polegające na wystawieniu w teatrze „scen z Hamleta”, angażujące niepełnosprawnych intelektualnie aktorów gdyńskiego Teatru Biuro Rzeczy Osobistych, sopockiego „Teatr Ubogi Relacji” i gdańskiego zespołu muzycznego Remont Pomp oraz profesjonalnych twórców filmu i teatru.

Wypracowane na próbach „sceny z Hamleta” zobaczymy wraz z projekcjami ukazującymi kulisy powstania spektaklu, problemy i dylematy aktorów.

NCK_logo_2019

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni realizuje zadanie publiczne zatytułowane " Organizacja kolonii integracyjnej dla dzieci i młodzieży"  współfinansowane przez Gminę Miasta Gdynia na podstawie umowy z dnia 01-07-2019 o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rekrutacja

Aktywny_rodzic___plakat

Formularz do pobrania

Regulamin do pobrania
PSONI Koło w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Niepublicznego Zespołu Placówek

Oświatowo – Wychowawczych w Gdyni

Opis stanowiska:

Do ubiegania się o stanowisko może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:

Dokumentacja składana przez kandydata na stanowisko dyrektora placówki powinna zawierać:

- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środków publicznych;

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ani nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail biuro@www.psonigdynia.pl do dnia 19 grudnia 2018 r.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Koła PSONI w Gdyni.

O dopuszczeniu do postępowania, zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia, jak i jej wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemniePROTEST

protest


WIELKANOC 2018

__yczenia_Wielkanocne


Magiel Teatralny 2018

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni po raz kolejny jest współorganizatorem Gdyńskiego Magla Teatralnego .

To już IV edycja imprezy łączącej uczestników wywodzących się z różnych środowisk, okazja do obejrzenia zaprezentowanych efektów ich własnej pracy artystycznej oraz możliwość spotkania ze sztuką tworzoną przez osoby niepełnosprawne, a niepełnosprawnych twórców do prezentacji swojej działalności. Gdyński Magiel Teatralny 2018 skierowany jest do grup teatralnych z gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem klas integracyjnych oraz grup teatralnych, które tworzą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Tegoroczna edycja odbędzie się w Gdyńskim Centrum Kultury . Pokazy konkursowe grup szkolnych i starszych odbędą się 28 marca, 29 marca zaprezentują się grupy przedszkolne, a 16 kwietnia odbędzie się Wielka Gala. Zgłoszone zespoły oceniane będą przez powołane jury, a w pozakonkursowych pokazach swoje programy zaprezentują grupy skupiające osoby niepełnosprawne i zaproszeni goście.
Celem Magla jest uwrażliwienie, kształtowanie estetyki, kultury słowa i ekspresji ruchu młodego uczestnika. Propagowanie działań teatralnych jako formy edukacyjnej i wychowawczej, wymiana doświadczeń w środowisku twórczym sprawia, że sztuka staje się narzędziem pozwalającym przekraczać utarte schematy i przygotowuje społeczeństwo do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy oraz współpracy.

Gdyński Magiel Teatralny 2018 to impreza, która po raz kolejny zwraca uwagę na edukację teatralną, jako jedną z form zarówno rozwijania zdolności uczniów, jak ich integracji.


Zapraszamy do uczestnictwa !!!

magiel


Kondolencje


rok2018

Najwyższa władza Stowarzyszenia, Zgromadzenie Elektorów podjęło decyzję o uczczeniu jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji w Polsce. W styczniu 1978 roku w Warszawie powstał ze wspólnej inicjatywy rodziców i profesjonalistów – pierwszy w Polsce i Europie Ośrodek Wczesnej Interwencji.

Skoordynowane, kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie rodziny w jednej placówce i w domu rodzinnym są podstawami wczesnej interwencji, prowadzonej przez placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

Stronę promującą rok 2018 jako Rok Wczesnej Interwencji można znaleźć pod adresem 2018.psoni.org.pl lub rwi.psoni.org.pl


SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji współorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni na temat "TRUDNE PYTANIA… DOBRE ROZWIĄZANIA. SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPEKTRUM AUTYZMU. PRAKTYCZNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA".

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 14-15 KWIETNIA 2016 ROKU W GDYNI i skierowana jest do wszystkich praktyków na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, ale także do rodziców.

Do współpracy udało się nam zaprosić zarówno z Polski, jak i z zagranicy wspaniałych prelegentów z różnych dziedzin, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością w obszarze seksualności.

Skupimy się przede wszystkim na kwestiach praktycznych, czyli radzeniu sobie z zachowaniami problemowymi związanymi z seksualnością u naszych podopiecznych oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy seksualnej z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

W dniu 16 kwietnia 2016 odbędzie się też dodatkowy warsztat dotyczący pracy z niepełnosprawnymi ofiarami przemocy, przeznaczony dla biegłych sądowych, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych. Warsztat poprowadzi doświadczona terapeutka z Holandii AAFKE SCHARLOO. Poprzez udział w naszym przedsięwzięciu, jego uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia do pracy z podopiecznymi oraz pacjentami w różnym wieku.

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące konferencji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie www.seksualnoscniepelnosprawnych.edu.pl

"Otwórz przed nimi życie!"

to hasło działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - organizacji, która powstała z inicjatywy rodziców, by nieść pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych dysfunkcjami organicznymi i intelektualnymi oraz aby wspierać rodziców, którzy każdego dnia borykają się z niepełnosprawnością, by żyć jak każda rodzina.

Organizacja realizuje swoje zadania poprzez 126 Kół terenowych i Zarząd Główny.Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom